Sözlükte "yediemin" ne demek?

1. Birden çok kişi arasında hukuksal durumu çekişmeli olan bir malın, çekişme sonuçlanıncaya değin emanet olarak bırakıldığı kimseyediemin

Yediemin kelimesinin ingilizcesi

n. garnishee, receiver, trustee
Köken: Arapça

Yediemin ne demek? (Ticari terimler kategorisi)

(Trustee, depository, consignee) Arapça "yed-i emin" ifadesinden dilimize geçmiş hukuki bir kavram. Kelime anlamı "güvenilir el" demektir. Birkaç kişi arasında, hukuki durumu çekişmeli olan bir malın, bu konuda hakim tarafından bir karar verilinceye kadar, emanet olarak bırakıldığı, güvenilir kimseye verilen isimdir.